Send this post to your friend

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی
Summary : Publish date : 2018/10/03 0 comments

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی اسامی از نظر تعداد به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند :

  • حالت مفرد یا Singular که برای یک فرد یا محل یا شی‌ء بکار می‌رود .
  • حالت جمع یا Plural که برای بیش از یک فرد یا محل یا شی‌ء بکار می‌رود .

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی اسامی از نظر تعداد به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند :

  • حالت مفرد یا Singular که برای یک فرد یا محل یا شی‌ء بکار می‌رود .
  • حالت جمع یا Plural که برای بیش از یک فرد یا محل یا شی‌ء بکار می‌رود .

روش‌های جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

به طور کلی قاعده‌ی جمع ستن اسامی در زبان انگلیسی به این صورت که به انتهای اسم یک پسوند s- اضافه می‌شود . به مثال‌های زیر توجه بفرمایید :

مثال‌های اسامی مفرد و جمع
معنی اسم به صورت جمع اسم به صورت جمع معنی اسم به صورت مفرد اسم به صورت مفرد
کتاب‌ها books کتاب book
گل‌ها flowers گل flower
پسرها boys پسر boy

قواعد جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

در بعضی موارد برای اضافه کردن پسوند s- قواعد دیگری وجود دارد که می‌توانید در جدول زیر آنها را مشاهده بفرمایید .

قواعد اضافی جمع بستن اسم‌ها در زبان انگلیسی
اسامی مورد بررسی
قانون
مثال
بیشتر اسم‌ها
اضافه کردن پسوند s-
girl ⇒ girls
flag ⇒ flags
اسم‌هایی که به یکی از حروف ch ، x ، sh ، s و یا z ختم می‌شوند .
اضافه کردن پسوند es-
brush ⇒ brushes
class ⇒ classes
bus ⇒ buses
اسم‌هایی که به f یا fe ختم می‌شوند .
برخی از این اسامی به صورت معمولی و با همان قاعده‌ی اول جمع بسته می‌شوند . ولی در برخی موارد حرف f به v تبدیل می‌شود .
توصیه می‌شود در جهت اطمینان برای این اسامی از دیکشنری استفاده کنید و نحوه‌ی صحیح جمع بستن اسم مورد نظر خود را مشاهده نمایید .
wife ⇒ wives
shelf ⇒ shelves
roof ⇒ roofs
اسم‌هایی که به حرف بی صدا + حرف y ختم می‌شوند .
در این موارد حرف y را به حرف i تغییر داده و سپس با استفاده از قاعده‌ی دوم (اضافه کردن پسوند es-) کلمه را جمع می‌بندیم .
دقت شود که این قانون تنها برای هنگامی است که قبل از y حرف بی‌صدا باشد . اگر صدادار بود کلمه به صورت معمولی جمع بسته می‌شود .
family ⇒ families
city ⇒ cities
monkey ⇒ monkeys
اسم‌هایی که به حرف بی صدا + حرف o ختم می‌شوند .
این اسامی معمولا با قاعده‌ی دوم یعنی اضافه کردن پسوند es- جمع بسته می‌شوند .
نکته‌ی قابل توجه آن است که اسامی مرتبط با موسیقی ، اسامی خاص ، اسامی خارجی اضافه شده به زبان انگلیسی و ... با پسووند s- جمع بسته می‌شوند .
potato ⇒ potatoes
piano ⇒ pianos
tomato ⇒ tomatoes

Comments

captcha Refresh

Rate this post

Total number of rates to this post 2

Latest free downloads