Send this post to your friend

آموزش رایگان گرامر اسامی در زبان انگلیسی

آموزش رایگان گرامر اسامی در زبان انگلیسی
Summary : Publish date : 2018/09/27 0 comments

اسم‌ها یا Nouns در زبان انگلیسی برای بیان اسم فرد ، محل ، ایده و یا چیزی را مشخص می‌کند. همچنین اسم‌ها انواع مختلفی مانند اسامی انتزاعی (حسی) ، اسامی خاص و عام تقسیم‌بندی می‌شوند.

برای مشاهده‌ی دیگر بخش‌های آموزش رایگان گرامر به صفحه‌ی زیر مراجعه نمایید.

آموزش کامل و رایگان گرامر زبان انگلیسی

اسم‌ها ( Nous )

اسم‌ها یا Nouns در زبان انگلیسی برای بیان اسم فرد ، محل ، ایده و یا چیزی را مشخص می‌کند. همچنین اسم‌ها انواع مختلفی مانند اسامی انتزاعی (حسی) ، اسامی خاص و عام تقسیم‌بندی می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

فرد : Woman (زن) ، Mr.McMurphy‌ (آقای مک‌مورفی) ، nurse (پرستار) ، Jack (جک)

محل : park (پارک) ، cinema (سینما) ، London (لندن) ، sea (دریا)

چیز (شیء) : book (کتاب‌) ، cat (گربه) ، computer (کامپیوتر)

 

اسم‌های انتزاعی یا حسی ( Abstract Nouns )

اسم‌های انتزاعی یا Abstract Nouns اسم‌های هستند که احساسات ، ایده‌ها و مفاهیم را بیان می‌کنند که قابل لمس نیستند.

احساس : happiness (خوشحالی) ، anger (عصبانیت) ، sadness (ناراحتی)

ایده : Love (عشق) ، intelligent (هوش) ، beauty (زیبایی)

 

اسم‌های خاص (Proper Nouns) و اسم‌های عام (Common Nouns)

اسم‌های خاص یا Proper Nouns نام افراد را به طور خاص ، مکان‌های خاص و یا چیز‌های خاص را بیان می‌کند.

اسم‌های عام یا Common Nouns در مورد افراد به طور عمومی ، مکان‌های عمومی و ... به کار روند.

به مثال‌های زیر دقت کنید :

مثال‌های اسامی عام و اسامی خاص
Common Nouns (اسم عام) Proper Nouns (اسم خاص)
girl (دختر) Sara (سارا)
university (دانشگاه)  Oxford University (دانشگاه آکسفور)
car (ماشین) Benz (بنز)
doctor (دکتر) Doctor Whilson (دکتر ویلسون)
City (شهر) Paris (پاریس)
river (رودخانه) Amazon River (رودخانه آمازون)

 

نکته‌ی مهم : در زبان انگلیسی حرف اول تمامی اسامی خاص با حروف بزرگ (Capital) نوشته می‌شوند . اسامی عام فقط در صورتی که در اول جمله بیایند این گونه خواهد بود. اگر به مثال‌های بالا توجه کنید می‌بینید که این امر در تمامی مثال‌ها رعایت شده است.

 

برای مشاهده‌ی تمامی آموزش‌های گرامر زبان انگلیسی به صفحه‌ی زیر مراجعه نمایید:

 

Comments

captcha Refresh

Rate this post

Total number of rates to this post 4

Latest free downloads

Latest products

Relative products

Relative posts