Send this post to your friend

آموزش کامل و رایگان گرامر زبان انگلیسی

آموزش کامل و رایگان گرامر زبان انگلیسی
Summary : Publish date : 2018/09/27 0 comments

امروزه یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان شماره یک جهان جزو مهمترین برنامه‌های زندگی هر فرد است. حتی در کشورهای غیرانگلیسی زبان نیز اگر به این زبان مسلط باشید به مشکل نخواهید خورد. همچنین همانطور که می‌دانید یکی از شرایط اصلی استخدام نیرو در شرکت‌ها ، تورها ، هتل‌ها و ... آشنایی با زبان انگلیسی تا حدمطلوب است.

امروزه یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان شماره یک جهان جزو مهمترین برنامه‌های زندگی هر فرد است. حتی در کشورهای غیرانگلیسی زبان نیز اگر به این زبان مسلط باشید به مشکل نخواهید خورد. همچنین همانطور که می‌دانید یکی از شرایط اصلی استخدام نیرو در شرکت‌ها ، تورها ، هتل‌ها و ... آشنایی با زبان انگلیسی تا حدمطلوب است.

با توجه به اهمیت گرامر ، در این صفحه تمام آموزش‌های گرامر را بطور کامل و رایگان در اختیار شما علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی قرار‌ میدهیم.

شما می‌توانید از جدول زیر موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید تا به صفحه‌ی آموزش مورد نظر خود انتقال داده شوید.

آموزش کامل و رایگان گرامر زبان انگلیسی
موضوع ( موضوعات کلی ) گرامر زبان انگلیسی ( موضوعات جزئی )
اسامی اسم‌ها جمع بستن اسامی اسامی ملکی
اسامی جمع اسامی غیر قابل شمارش حرف تعریف
ضمایر ضمایر شخصی ضمایر ملکی ضمایر اشاره
ضمایر انعکاسی ضمایر نامعین ضمایر نسبی
زمان‌ها حال ساده گذشته ساده آینده با Will
حال استمراری گذشته استمراری آینده با going to
حال کامل گذشته کامل آینده استمراری
حال کامل استمراری گذشته کامل استمراری آینده کامل
حالت شرطی نوع اول حالت شرطی نوع دوم حالت شرطی نوع سوم
افعال افعال کمکی افعال بی‌قاعده افعال مدال (modal)
مصدر و اسم مصدر افعال عبارتی وجه وصفی
حالت مجهول حالت امری حالات مختلف شرطی
باقی مطالب صفات قیدها حروف اضافه

 

Comments

captcha Refresh

Rate this post

Total number of rates to this post 5

Latest free downloads

Latest products

Relative products

Relative posts