Send this post to your friend

اصطلاحات انگلیسی; تفاوت All The Time و Every Time

Publish date : 2018/10/09 0 comments 989 visits

Download اصطلاحات انگلیسی; تفاوت All The Time و Every Time

اصطلاحات زبان انگلیسی

همانطور که می‌دانید اصطلاحات در زبان‌های گوناگون بسیار مهم هستند و معمولا نمی‌ـوان آنها را به صورت کلمه به کلمه ترجمه کرد . به همین دلیل فیلم‌های آموزشی از زبان نیتیوها یک روش بسیار مناسب برای یادگیری اصطلاحات یک زبان است.

در این فیلم آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی ، شما تفاوت All the Time و Every Time را مشاهده می‌کنید .

منبع فیلم : BBC

Comments

captcha Refresh